lnwshop logo

ปั๊มหอยโข่งเพชรรวงข้าว ขนาด 3 นิ้ว สำหรับสูบน้ำบาดาลที่เป็นบ่อเจาะ และบ่อขุด หรือ ชาวบ้านเรียกว่า บ่อทรุด ปั๊มขนาด 3 นิ้วเป็นปั๊มทีเหมาะสมที่สุดเพราะว่าสามารถใช้กับเครื่องยนต์ 8 แรงม้าได้ ET 80 ร่นเก่

รหัสสินค้า TR-75